Факультет будівництва, транспорту та енергетики


Контактна інформація

(0522) 390-536; (0522) 390-402   

fbtcntu@gmail.com   

 Яцун

Яцун Володимир Васильович

декан факультету

член-кореспондент Академії інженерних наук України, академік Академії будівництва України

кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Красота

Красота Михайло Віталійович

заступник декана з навчально-методичної роботи

кандидат технічних наук, доцент

Солдатенко

Солдатенко Валентин Петрович

заступник декана з навчально-виховної роботи

кандидат технічних наук, доцент

Томаченко

Томаченко Надія Антонівна

диспетчер факультету

Факультет будівництва, транспорту та енергетики (ФБТЕ) готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 274 «Автомобільний транспорт», 205 «Агроінженерія».192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 132 «Матеріалознавство», 275 «Транспортні технології».

На сьогоднішній день на факультеті навчається близько півтори тисячі студентів з України та 43 студенти з інших країн світу. Вони опановують такі спеціальності освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр:

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
(бакалаврат, магістратура)

274 Автомобільний транспорт
(бакалаврат, магістратура)

208 Агроінженерія
(бакалаврат, магістратура – освітня програма «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»)

192 Будівництво та цивільна інженерія
(бакалаврат, магістратура)

133 Галузеве машинобудування
спеціалізація: (Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання)
(бакалаврат, магістратура)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
(бакалаврат, магістратура – освітні програми: «Електротехнічні системи електроспоживання», «Енергетичний менеджмент»)

132 Матеріалознавство
(бакалаврат, магістратура)

275 Транспортні технології
(бакалаврат, магістратура)

Кращі випускники факультету мають змогу продовжити навчання в аспірантурі. В університеті діють спеціалізовані Вчені ради з захисту дисертацій.

Студенти факультету протягом навчання мають можливість отримати робітничу професію, пройти практику та стажування за кордоном, вивчати іноземні мови, приймати участь у студентському самоврядуванні, наукових олімпіадах, конференціях та наукових гуртках, брати участь у спортивних змаганнях за бажаним спрямуванням та розвивати свої творчі здібності у студентському клубі.

Історія факультету

Базові спеціальності ФБТЕ свого часу входили до складу кількох факультетів. Спеціальність «Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» започаткована на ремонтно-технологічному факультеті, який готував спеціалістів 13 років (1970-1983 рр.). Спеціальність «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» бере свій початок на факультеті сільськогосподарського машинобудування (1970-1975 рр.), а потім фахівців цієї спеціальності готував факультет будівельних та дорожніх машин (1975-1989 рр.). В зв’язку з структурною перебудовою ВНЗ з 1989 року фахівців даних спеціальностей готували на факультеті конструювання і експлуатації машин (1989-1993 рр.). З 1993 року на базі факультету створюються департаменти експлуатації машин та технічного сервісу і будівельних та дорожніх машин. У 1996 році за наказом ректора «Про зміну структури інституту» на базі вищезгаданих департаментів було створено факультет проектування і експлуатації машин. З 1995 року започаткована підготовка фахівців спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство», а з 1996 – «Промислове та цивільне будівництво». У зв’язку з структурними змінами в університеті з 2022 року на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ( започаткована у 1971 році) та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (започаткована у 1976 році).

Очолювали факультет професор Василенко Ф.І. (1996-2000 рр.), а з 2000 року - професор Яцун В.В. З 2018 року факультет проектування та експлуатації машин перейменовано на факультет будівництва та транспорту, а з березня 2023р. - на факультет будівництва, транспорту та енергетики.

Кафедри факультету мають сучасну матеріально-технічну базу і висококваліфікований професорсько-викладацький склад для якісної підготовки бакалаврів та магістрів, засвоєння робітничих професій, виконання науково-дослідної роботи з створення принципово нового покоління машин, будівель та споруд і підвищення технічного рівня із застосуванням персональних комп’ютерів та систем автоматичного проєктування. Навчальний процес забезпечують понад 80 викладачів. Всі викладачі факультету мають наукові ступені та звання, серед них 16 докторів наук.

Розклад занять на весняний семестр 2023/2024 н.р. з 05.02.2024р.
Освітні підрозділи

Основні підрозділи