Центр акредитації та ліцензування


Петленко

Петленко Тетяна Григорівна

Координатор центру акредитації та ліцензування, асистента кафедри економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи

0951949303    роб. (0522)490-435   

tpetlenko@ukr.net   

Ауд. 317

Центр акредитації та ліцензування створений як структурний підрозділ Центральноукраїнського національного технічного для всебічного сприяння якісній освітній політиці Університету, розширення кола освітніх послуг.

Основними функціями центру акредитації та ліцензування є:

  • Вивчення нормативно-правової бази та змін до неї з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування деканів факультетів, завідувачів кафедр та гарантів освітніх програм.
  • Надання інформаційно-консультативної допомоги структурним підрозділам Університету з питань виконання ними Державних вимог щодо ліцензування та акредитації (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, положення про акредитацію освітніх програм, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України інші нормативні документи).
  • Моніторинг дотримання структурними підрозділами Державних вимог щодо ліцензування та акредитації (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, положення про акредитацію освітніх програм, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України інші нормативні документи).
  • Узагальнення інформації про гарантів освітніх програм, які планують акредитуватися у наступному навчальному році та подання її до Національного агентства з якості освіти для формування відповідних графіків.
  • Моніторинг факту завантаження відповідальною особою в електронну систему ЄДЕБО інформації про кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення згідно з Державними вимогами щодо ліцензування та акредитації (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, положення про акредитацію освітніх програм, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України інші нормативні документи).
  • Тісна співпраця з Науково-методичними радами факультету та університету з питань акредитації та ліцензування освітньої діяльності.
  • Проведення перевірки та аналізу підготовлених відповідальними особами матеріалів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність Державним вимогам щодо ліцензування та акредитації (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, положення про акредитацію освітніх програм, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України інші нормативні документи).

У своїй роботі центр акредитації та ліцензування співпрацює з відділом ліцензування Міністерства освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти тощо.

Додаткова інформація
Освітні підрозділи

Основні підрозділи