ВСП Кропивницький інженерний фаховий коледж


Освітню діяльність заклад розпочав у 1870 році, коли було створене Єлисаветградське земське реальне училище, серед випускників якого знамениті вчені, видатні особи: Г.Проскура, Є.Маланюк, Ю.Яновський, Є.Чикаленко,  П.Саксаганський та інші.

У 1930 році в приміщенні реального училища було створено Зінов′євський ( а з 1939 Кіровоградський) технікум сільськогосподарського машинобудування.

У 1969 році технікум отримав назву Кіровоградський машинобудівний технікум. 

З 1997  заклад освіти став структурним підрозділом Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, Кіровоградського державного технічного університету, Центральноукраїнського національного технічного університету.

З 2017 року коледж отримав назву Відокремлений структурний підрозділ «Кропивницький інженерний фаховий  коледж  Центральноукраїнського національного технічного університету» - заклад фахової передвищої освіти, який готує фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

  • Комп’ютерна інженерія;
  • Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
  • Економіка;
  • Облік і оподаткування;
  • Прикладна механіка;
  • Галузеве машинобудування;
  • Автомобільний транспорт.

Випускники коледжу були і є  висококваліфікованими спеціалістами, шанованими і авторитетними людьми в Україні та за її межами.

Освітні підрозділи

Основні підрозділи