Відділ міжнародних зв'язків


Відділ міжнародних зв'язків Центральноукраїнського національного технічного університету як окремий підрозділ створено в 2001 році.

Діяльність відділу спрямована на подальший розвиток і зміцнення співробітництва університету з міжнародними установами та організаціями.

Основні напрямки діяльності відділу:

 • координація роботи факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету з підвищення ефективності міжнародних договірних відносин із закордонними партнерами;
 • розробка та реалізація міжнародних проектів;
 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та науково-дослідницькими організаціями;
 • сприяння реалізації програм міжнародного обміну викладачів, науковців, аспірантів і студентів;
 • пошук зарубіжних університетів-партнерів;
 • участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах;
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав;
 • прийом закордоних делегацій та спеціалістів;
 • участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів;
 • організація мовної практики студентів за кордоном;
 • участь в міжнародних університетських та студентських асоціаціях;
 • організація літніх практик студентів за кордоном;
 • виконання інших завдань, пов'язаних з міжнародною діяльністю університету.

Міжнародну співпрацю представляють сто двадцять закордонних організацій, п’ятдесят університетів Європи: Технічний університет Дрездена, Університет підвищення кваліфікації; Німецька агротехнічна школа м. Нінбург (всі – Німеччина); Північно-західний інженерний університет механіки та електрики (КНР); Національний заклад вищої агрономічної освіти Діжону ENESAD (Франція); Сільськогосподарський ліцей Луі Пастера (Клермон-Ферран, Франція); Гірничий університет міста Леобен (Австрія); Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія); Університет інформатики та прикладних знань (Лодзь, Польща); Білостоцький університет (Польща); Університет економіки у місті Бидгощ, Польща (Wyższa Szkoła Gospodarki, WSG); Центрально-Європейський Університет, м. Скаліца (Словацька Республіка), Державний Mohawk College (Канада) та інші.

Центральноукраїнський національний технічний університет підтримує відносини із 46-ма закордонними партнерами сімнадцяти країн світу (Австрія, КНР, Великобританія, Данія, Йорданія, Молдова, Ангола, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Канада, Чехія, Нігерія, Франція, Грузія).

З березня 2015 року ЦНТУ входить до складу франко-українсько-чеського освітнього консорціуму (шість вищих навчальних закладів, у тому числі: Вищий національний агрономічний навчальний заклад Діжону (Франція); Чеський університет землеробства) та українсько-французького консорціуму (десять вищих навчальних закладів).

Працюють програми обмінів для студентів, викладачів і науковців країн Європи – Erasmus та обміну студентами між університетами європейського континенту – TEMPUS/TACIS.

В університеті діють спільні франко-українські, польсько-українські, словако-українські, індійсько-українська магістратури. Спільна магістратура ЦНТУ-AgroSupDijon (Institut National Superieurdes Sciences Agronomiques, del'Alimentationetdel'Environnement – Вищий Національний інститут сільськогосподарських наук, продовольства і довкілля) готує магістрів за напрямками: сталий розвиток сільського господарства; агрономія і захист навколишнього середовища; техніко-економічний менеджмент аграрного обладнання.

Спільна магістратура ЦНТУ-ParisTech (Institut desscienceset technologiesde Pari – Паризький технологічний інститут) здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією менеджмент індустріальних проектів Схід-Захід.

Центральноукраїнський національний технічний університет плідно співпрацює з такими організаціями, як «Німецька академія сільського господарства DEULA-Nienburg» і «Баварський селянський союз» (Bayerischen Bauernverband). Студентам університету пропонується стажування на сільськогосподарських та агротехнічних підприємствах. Програми підтримуються Федеральним міністерством промисловості, сільського господарства та захисту прав споживачів Федеративної республіки Німеччина.

У рамках міжнародної діяльності в університеті функціонує Центр підготовки іноземних громадян, працюють курси лінгвістичної підготовки для студентів та викладачів університету. Слухачі курсів мають можливість поглибити свій рівень знань з англійської, німецької, французької та польської мов.

Щорічно на базі університету проводиться не менше п’яти міжнародних науково-технічних конференцій, організовуються міжнародні форуми, презентації, виставки, симпозіуми, для участі в яких університет за рік приймає більше десяти іноземних фахівців, студентів і аспірантів.

За успіхи у міжнародній діяльності Центральноукраїнський національний технічний університет неодноразово визнавався одним з кращих ЗВО як регіону, так і України в цілому.

Освітні підрозділи

Основні підрозділи