Агротехнічний факультет


Сало

Сало Василь Михайлович

Декан факультету

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

(0522) 39-04-84    (0522) 39-04-87   

salovm@ukr.net   

Мачок

Мачок Юрій Вікторович

Заступник декана з навчальної роботи

кандидат технічних наук, доцент

(0522) 39-04-84   

machokuv@ukr.net   

Лузан

Лузан Петро Григорович

Заступник декана з виховної роботи

кандидат технічних наук, доцент

(0522) 39-04-84   

luzanpg@ukr.net   

Детиненко

Детиненко Лариса Сергіївна

Диспетчер факультету

(0522) 39-04-84   

detinenkols@ukr.net   

Склад факультету

Про факультет

Історія агротехнічного факультету розпочинається з 1967 року, коли згідно з наказом Міністерства освіти і науки України на базі Кіровоградської філії Харківського політехнічного інституту при організації Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування був створений факультет сільськогосподарського машинобудування. Відповідно до рішення вченої ради університету від 01.10.2018 року, факультет сільськогосподарського машинобудування перейменовано в агротехнічний факультет.

Нині факультет є одним із провідних в Україні з підготовки спеціалістів для сільськогосподарського машинобудування, агропромислового комплексу та екології і охорони навколишнього середовища.

Факультет має сучасну матеріально-технічну базу та висококваліфікований професорсько-викладацький склад для якісної підготовки бакалаврів та магістрів, виконання творчих та науково-дослідних робіт з сучасних екологічних технологій вирощування сільськогосподарських культур та розробки і створення технічного забезпечення для їх застосування із збереженням довкілля. Всі спеціальності факультету акредитовані за найвищим IV рівнем та здійснюють підготовку магістрів за денною та заочною формами навчання. На факультеті діє аспірантура та докторантура.

Здобувачі вищої освіти факультету мають можливість проходити практику за кордоном в таких країнах як Німеччина за програмами (Баварський селянський союз, DEULA-Ninenburg, ТОВ «AllfeinFeinkostGmbH), Сполучених Штатах Америки (Work and Travel USA), у Франції (Кі-Франс), Данії, Фінляндії, Чехії, та навчатися у спільній франко-українській магістратурі в AgroSupDijon.

Наукова діяльність на агротехнічному факультеті здійснюється за напрямами, які відповідають профілю підготовки магістрів. Активно діють наукові школи та галузева лабораторія з конструювання та дослідження сільськогосподарської техніки для рослинництва, працює навчально-науковий комплекс за установчим договором з Державним управлінням екології та природних ресурсів в Кіровоградській області.

В наукових школах, галузевій лабораторії та на кафедрах виконуються дослідження за наступними науковими напрямами:

  • конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;
  • підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин;
  • розробка нових технологій обробітку ґрунту, збирання та очищення зерна;
  • механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва та первинної переробки зберігання продукції;
  • розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій вирощування продукції рослинництва.

На факультеті здійснюється весь цикл досліджень – від фундаментальних до впровадження результатів досліджень у виробництво. Аспіранти мають можливість пройти наукове стажування у центрах наукових досліджень передових країн світу.

Наукова робота проводиться силами викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів та докторантів, а також штатними науковими працівниками. Науковою роботою займаються 95 відсотків викладачів від загальної кількості професорсько-викладацького складу та більше 30 відсотків здобувачів вищої освіти.Спеціальності, за якими здійснює підготовку факультет

Галузеве машинобудування

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування

Агроінженерія

Спеціальність 208 Агроінженерія
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Агроінженерія Агроінженерія

Агрономія

Спеціальність 201 Агрономія
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Агрономія Агрономія

Екологія

Спеціальність 101 Екологія
Освітньо-професійні програми Бакалавр Магістр
Екологія Екологія

Аспірантура

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма Галузеве машинобудування
Адреса агротехнічного факультету

ЦНТУ, Агротехнічний факультет, каб. 403

пр. Університетський 8, м. Кропивницький, 25006

(0522) 39-04-84; (0522) 39-04-87   

dekanat_atf@ukr.net   

Освітні підрозділи

Основні підрозділи