ВСП Світловодський політехнічний фаховий коледж


З метою забезпечення зростаючих потреб Світловодського радіозаводу у кваліфікованих кадрах у 1985 році було створено Світловодську філію Київського технікуму радіоелектронного приладобудування. У 1988 році створений на базі філії самостійного навчального закладу з денною та вечірньою формами навчання – Світловодський технікум радіоелектронного приладобудування, який у 2008 році було перейменовано на Державний вищий навчальний заклад «Світловодський політехнічний коледж». У 2012 році коледж увійшов до складу Центральноукраїнського національного технічного університету. ВУ2020 році коледж стає закладом фахової передвищої освіти. Наказом Міністерства освіти і науки України його перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Світловодський політехнічний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету».

Коледж готує фахівців (фахових молодших бакалаврів) за спеціальностями:

  • Економіка;
  • Облік і оподаткування;
  • Підприємництво та торгівля;
  • Інженерія програмного забезпечення;
  • Галузеве машинобудування;
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
  • Електронні комунікації та радіотехніка.

Освітні підрозділи

Основні підрозділи