Інформаційно-обчислювальний центр 

Інформаційно-обчислювальний центр Центральноукраїнського національного технічного університету (ІОЦ ЦНТУ) створено згідно наказу по Кіровоградському інституту сільськогосподарського машинобудування від 17.10.1980р. № 384-I-151 на базі «Міжкафедральної лабораторії обчислювальної техніки», заснованої наказом від 16.12.1974р. № 298-I-68.  Історія становлення ІОЦ представлена в посібнику «Еволюція інформатики та інформатизації у вищих навчальних закладах Кіровоградщини»

16 грудня 2024 року виповнюється 50 років з дня заснування ІОЦ.


Структура ІОЦ

 • Начальник Інформаційно-обчислювального центру Пархоменко М.Д.
 • Сектор адміністративного, системного та технічного обслуговування засобів ОТ та комп’ютерних мереж, керівник - Максим САВЕЛЬЄВ
 • Сектор проектування, розробки та експлуатації програм АСУ, керівник – Олена ЛУНЬОВА
 • Редакційно-видавнича лабораторія, керівник – Вікторія АБРАМОВА
 • Група нових інформаційних технологій
 • Група диспетчеризації та обслуговування начального процесу

Основні завдання ІОЦ

 • адміністративне, системне та технічне забезпечення навчального процесу в комп’ютерних класах підпорядкованих ІОЦ;
 • постійне вдосконалення структури та технології роботи загальноуніверситетської комп’ютерної мережі;
 • участь у впровадженні ліцензованих програмних продуктів;
 • використання «хмарного середовища» для розміщення програм, даних, сайтів, корпоративної пошти;
 • мультимедійне супроводження семінарів, конференцій, вебінарів, екзаменів;
 • експертиза технічного стану комп’ютерної техніки, оргтехніки, аудіотехніки та мережного обладнання;
 • виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та обчислювальних робіт на договірних засадах.

Предмет діяльності РВЛ

 • виконання редакційно-видавничих та копіювально-розмножувальних робіт пов’язаних з друкуванням інформаційних та службових матеріалів, естетичного оформлення кафедр, надання поліграфічних послуг студентам, а також іншої видавничої продукції, яка не суперечить вимогам “Тимчасового положення про порядок друкування видань”;
 • реалізація продукції власної виробничої діяльності.
Освітні підрозділи

Основні підрозділи