Відділ охорони праціВідділ охорони праці є самостійним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо ректору університету та входить до складу існуючої структури університету, діяльність якого визначається законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах університету.

Оперативне керування відділом охорони праці в питаннях безпеки життєдіяльності здійснює проректор з науково-педагогічної роботи.

Очолює відділ охорони праці начальник відділу Горбачова Галина Петрівна, тел. 39-04-80.

Головна мета діяльності відділу – впровадження європейських норм, стандартів та цінностей в питаннях охорони праці, створення безпечних та здорових умов праці учасників освітнього процесу, реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я.

Напрями діяльності відділу у вирішенні питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:
- здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами;
- ефективне впровадження інноваційних заходів, як шлях до створення безпечних умов праці в університеті;
- проведення профілактично-попереджувальної роботи, надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань охорони праці;
- удосконалення функціонування системи управління охороною праці;
- співпраця із структурними підрозділами у питаннях профілактики травматизму;
- формування превентивної культури охорони праці та зниження вірогідності нещасних випадків у виробничій та невиробничій сфері.


Положення про відділ охорони праці
Система управління охороною праці ЦНТУ
Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у ЦНТУ
Пам’ятка керівника органу місцевого самоврядування, підприємтсва, установи, організації
Положення про організацію й проведення аудиту з ОП в ЦНТУ
Положення про організацію роботи з ОП та БЖД учасників освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про підготовку ЦНТУ до нового навчального року з питань ОП,БЖД
Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань ОП
Положення про організацію роботи з пожежної безпеки в ЦНТУ
Про заходи з попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій

Алгоритм дій учасників освітнього процесу Центральноукраїнського національного технічного університету у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога»
Iнструкцiя №2. Порядок дiй у разi отримання сигналу «Повiтряна тривога» в нацiональному технiчному унiверситетi

Додаток 1. Таблиця фіксації та контролю здобувачів вищої освіти в укриттях


Матеріали для самостійної підготовки до перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 

Освітні підрозділи

Основні підрозділи