Центр заочної та дистанційної освіти


Контактна інформація

пр. Університетський 8, м. Кропивницький, 25006

Каб. 308А, 314

+38 (0522) 390-596   

czdo_kntu@ukr.net   Лізунков

Лізунков Олександр Вікторович

керівник центру заочної та дистанційної освіти

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

+38 (0522) 390-596    +38 (067) 666-33-07    +38 (066) 422-47-32   

avlizunkov@gmail.com   

Каб. 308А

Ніколаєв

Ніколаєв Ігор Володимирович

заступник керівника центру

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

+38 (0522) 390-596    +38 (0522) 390-571   

niku@ukr.net   

Каб. 308А

Квятковська

Квятковська Надія Іванівна

диспетчер центру

+38 (0522) 390-596   

Каб. 308А

Про центр

Підготовка здобувачів освіти за заочною формою навчання в нашому навчальному закладі розпочалася з реорганізації в 1962 році Кіровоградського вечірнього відділення Харківського політехнічного інституту у філіал і утворення загальнотехнічного факультету.

Перший випуск – 48 спеціалістів заочної форми навчання відбувся в 1966 році. За період з 1966 по 2015 навчальні роки вищу освіту за заочною формою навчання одержали близько 15 тисяч спеціалістів вищої кваліфікації, які плідно працюють у народному господарстві України та зарубіжних країн. З 2000 року на заочному факультеті щорічно отримують заочну освіту, підвищують кваліфікацію понад 2 тис. осіб за 24 спеціальностями і спеціалізаціями.

У 1992 році заочний факультет був реорганізований у факультет підготовки та перепідготовки спеціалістів (ФППС).

З 2012 року факультет підготовки та перепідготовки спеціалістів реорганізовано у центр заочної та дистанційної освіти (ЦЗДО).

Сьогодні центр ЗДО здійснює підготовку здобувачів освіти за заочною формою навчання за усіма акредитованими спеціальностями, а також здійснює перепідготовку фахівців, що мають вищу освіту.

Щороку на навчання без відриву від виробництва до університету приймаються близько 300 осіб. Загалом нині навчається близько 600 здобувачів освіти.

Згідно наказу ректора КНТУ №62-95 від 21.03.2016 р. система управління навчанням Moodle затверджена як частина навчального процесу для організації, керування і контролю самостійної роботи студентів всіх форм навчання. Особливо актуальною ця система стала для здобувачів заочної форми навчання, які отримали доступ до навчальних матеріалів дисциплін та репозитарію університету в повному обсязі.

Здобувачі освіти навчаються без відриву від виробництва за навчально-методичними комплексами дисциплін з використанням найновіших методів інтенсифікації і комп’ютеризації навчального процесу, технічних засобів, проведення занять в умовах виробництва із застосуванням ділових ігор та моделюванням виробничих ситуацій. Завдяки використанню хмарних технологій доступ до навчальних матеріалів та репозитарію забезпечується цілодобово та незалежно від зовнішніх впливів.

За замовленнями Державної служби зайнятості та підприємств області при центрі ЗДО постійно працюють курси підвищення кваліфікації спеціалістів.

Реалізовано такі форми заочної освіти:

  • навчання за освітнім рівнем "Бакалавр" на базі повної середньої освіти або освітнього рівня "Молодший спеціаліст";
  • навчання за освітнім рівнем "Магістр" на базі освітнього рівня "Бакалавр";
  • друга вища освіта на базі повної вищої освіти;
  • стажування та підвищення кваліфікації.

Розклад екзаменів на весняний семестр 2023/2024 н.р.


 

Освітні підрозділи

Основні підрозділи