Центр виховної роботи


Бевз

Бевз Олег Вікторович

Керівник центру ЦВР

кандидат технічних наук, доцент

(0522) 390 - 478   

bevzov@kntu.kr.ua   

каб. 201

Пашинський

Пашинський Микола Вікторович

Заступник керівника центру виховної роботи

кандидат технічних наук, доцент

pashinskijmv@kntu.kr.ua   

каб. 201

Литвинова

Литвинова Людмила Миколаївна

Старший інспектор навчального відділу

(0522) 390 - 478   

каб. 201

Керівник центру виховної роботи в процесі виконання своїх обов’язків підпорядковується ректору університету та проректорам університету за напрямками їхньої роботи затвердженими наказом № 1-01 від 23.01.2012 р. «Про створення центру виховної роботи».

На керівника центру виховної роботи покладається виконання таких обов’язків:

- організація роботи всіх підрозділів університету з питань навчально-виховної роботи;

- забезпечення виховної роботи в університеті і в студентських гуртожитках;

- методична допомога органам студентського самоврядування та самообслуговування у гуртожитках;

- організація спортивно-масової роботи;

- розробка і впровадження прогресивних методів роботи з кураторами академічних груп, заступниками деканів з виховної роботи;

- організація і контроль проведення «Годин куратора»;

- правове морально-етичне та військове виховання здобувачів вищої освіти;

- облік та аналіз правопорушень;

- керівництво роботою стипендіальної комісії;

- робота з малозабезпеченими здобувачами вищої освіти, дітьми сиротами та дітьми які позбавлені батьківського піклування, дітьми з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи, учасниками бойових дій та їх дітьми, здобувачами вищої освіти які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

- здійснення контрольних функцій щодо виховної роботи в фахових коледжах ЦНТУ;

- формування у здобувачів вищої освіти національної свідомості і розвитку у молодих людей національної гідності, засвоєнню загальнолюдських та національних цінностей;

- робота з батьками здобувачів вищої освіти;

- співпраця з місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями різних рівнів;

- співпраця з первинною профспілковою організацією студентів та органами студентського самоврядування;

- підготовка нагородних документів для викладачів та співробітників;

- робота з естетичного оформлення навчального корпусу та гуртожитків;

- організація дозвілля студентів, КВК, художньої самодіяльності, вечорів відпочинку тощо;

- коректування і затвердження статуту університету;

- керівництво радою з питань побуту, забезпечення зв’язку з директивними органами з питань побуту та соціально-культурного розвитку колективу;

- контроль роботи студентських гуртожитків, організація поселення у студентські гуртожитки здобувачів вищої освіти.Освітні підрозділи

Основні підрозділи