Музей історії ЦНТУ


Загальновизнаною умовою економічного, соціального, духовного розвитку будь-якої країни є дбайливе ставлення до її історико-культурної спадщини. Необхідна умова цього – розширення доступу до накопичених упродовж сторіч величезних духовних багатств, втілених у пам’ятках культури, збирати та зберігати які покликані музейні установи. Сучасне трактування культурологічного значення музею як навчально-виховного і рекреаційного закладу ставить нові завдання перед музейними працівниками щодо того, якою має бути музейна мережа навчальних закладів, щоб якісно і всебічно задовольняти потреби не тільки співробітників та студентів, а й місцевих жителів, гостей та туристів.

В сучасних умовах актуальним видається залучення будь-яких форм активізації уваги широких кіл громадськості до навчального закладу. Зокрема, важливе місце у цьому процесі зайняв “Музей історії ЦНТУ”.

Серед іншого, в музеї проводиться робота щодо модернізації наявної експозиції музею, оновлення експозиційного фонду, зміни подачі виставкового матеріалу з ухилом на інформаційність, видовищність та доступність сприйняття. Музей розпочав практику організації та проведення тематичних виставок, присвячених актуальним історичним датам та подіям у житті країни. Проводяться тематичні наукові конференції. На базі музею другий рік поспіль проводиться виставка студентських творчих робіт. В експозиції представлені найкращі та найкреативніші творчі роботи студентів нашого університету. Виставка привернула увагу широкого кола студентської молоді, викладачів, громадськості міста, створила добрий настрій та дістала схвальну оцінку глядачів, продемонструвавши високий художній рівень, багатогранність і розмаїття творчої палітри студентських робіт. Викладачі наголошували, що студенти, чиї роботи представлені на виставці, - майбутня гордість не тільки нашого міста, а й України. «Можливо, їхні твори недосконалі, однак вони перспективні. Це – революція душі, становлення нової людини. Попри все, Україна має жити через творчість, розум та почуття, а нове покоління має зробити більше, ніж ми для цього», - наголосив ініціатор і натхненник виставки проректор з навчально-виховної роботи Федір Іванович Василенко, чиє життя зовсім недавно обірвалося і відійшло у вічність.

Кіровоградський національний технічний університет пройшов шлях, відстань якого складає майже століття, – це здобутки та звершення, збереження кращих традицій і досвіду у сфері наукової та педагогічної діяльності. Наш навчальний заклад бере свої витоки від Зінов’євського вечірнього робітничого інституту сільськогосподарського машинобудування, який було створено 1929 року, і має славну історію зростання та перетворення в національний університет України.

Музей університету зберігає та зосереджує історичну пам’ять про науково-педагогічний досвід, унікальний викладацький склад та кращих студентів, якими пишається місто, регіон, країна. Завдяки наполегливій та подвижницькій праці колишнього керівника музею – Федотова Іллі Архиповича – вдалося зібрати чимало цікавих та цінних експонатів, ілюстративного матеріалу, уречевлених свідчень про славну історію нашого університету.

Разом з тим сьогодні музей потребує спільної турботи всіх, хто причетний до навчально-виховного процесу, аби не загубилися в часі значимі події багатогранного університетського життя. Співробітники та студенти вносять цікаві пропозиції щодо оновлення експозицій музею, приносять цінні документи та речі, що візуалізують та урізноманітнюють його фонди. Бажання долучитися до оновлення музейної експозиції свідчить про те, що громадська ініціатива, прагнення бути причетним до увічнення тих чи інших моментів, значимих, з точки зору тих, хто діяльно відгукнувся, можуть багато важити в умовах сучасного на загал комерціалізованого світу.

 

Зав. музею «Історії ЦНТУ» Ю.П. Бондарчук

Освітні підрозділи

Основні підрозділи