Навчальний відділ


Навчальний відділ здійснює організаційне забезпечення освітнього процесу, координацію і системне удосконалення освітнього процесу в його навчальних структурних підрозділах. Призначений для розроблення та здійснення заходів організаційного та методичного характеру, які спрямовані на удосконалення, модернізацію та оптимізацію освітнього процесу в частині його повноважень. Роботу з планування, організації та контролю освітнього процесу відділ здійснює разом з методично-організаційним відділом та іншими підрозділами університету.

Безпосереднє керівництво навчальним відділом здійснює керівник навчального відділу, який призначається наказом ректора з числа висококваліфікованих співробітників університету, які мають практичний досвід організаційної роботи у закладах вищої освіти. Керівник відділу у своїй роботі підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.


 

Контактна інформація

пр. Університетський 8, м. Кропивницький, 25006

каб. 305, 307, 309, 322

+38-066-520-19-40   

navchvid.cntu@gmail.com   

Освітні підрозділи

Основні підрозділи