агротехнічний факультет

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishАГРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

 

Декан факультету

САЛО Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Телефон: (0522) 39-04-84,
(0522) 39-04-87

E-mail: salovm@ukr.net

 

 

Заступник декана з навчальної роботи

МАЧОК Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент

Телефон: (0522) 39-04-84

E-mail: machokuv@ukr.net

 

 

Заступник декана з виховної роботи

ЛУЗАН Петро Григорович, кандидат технічних наук, доцент

Телефон: (0522) 39-04-84

E-mail: luzanpg@ukr.net

 

 

Диспетчер факультету

ДЕТИНЕНКО Лариса Сергіївна

E-mail: detinenkols@ukr.net

Телефон: (0522) 39-04-84

Порядок вступу на спеціальності факультету


До складу факультету входять кафедри:
• Сільськогосподарського машинобудування;
• Загального землеробства;
• Екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя;
• Іноземних мов.


Історія агротехнічного факультету розпочинається з 1967 року, коли згідно з наказом Міністерства освіти і науки України на базі Кіровоградської філії Харківського політехнічного інституту при організації Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування був створений факультет сільськогосподарського машинобудування. Відповідно до рішення вченої ради університету від 01.10.2018 року, факультет сільськогосподарського машинобудування перейменовано в агротехнічний факультет.

Нині факультет є одним із провідних в Україні з підготовки спеціалістів для сільськогосподарського машинобудування, агропромислового комплексу та екології і охорони навколишнього середовища.

Факультет має сучасну матеріально-технічну базу та висококваліфікований професорсько-викладацький склад для якісної підготовки бакалаврів та магістрів, виконання творчих та науково-дослідних робіт з сучасних екологічних технологій вирощування сільськогосподарських культур та розробки і створення технічного забезпечення для їх застосування із збереженням довкілля. Всі спеціальності факультету акредитовані за найвищим IV рівнем та здійснюють підготовку магістрів за денною та заочною формами навчання. На факультеті діє аспірантура та докторантура.

Здобувачі вищої освіти факультету мають можливість проходити практику за кордоном в таких країнах як Німеччина за програмами (Баварський селянський союз, DEULA-Ninenburg, ТОВ «AllfeinFeinkostGmbH), Сполучених Штатах Америки (Work and Travel USA), у Франції (Кі-Франс), Данії, Фінляндії, Чехії, та навчатися у спільній франко-українській магістратурі в AgroSupDijon.

Наукова діяльність на агротехнічному факультеті здійснюється за напрямами, які відповідають профілю підготовки магістрів. Активно діють наукові школи та галузева лабораторія з конструювання та дослідження сільськогосподарської техніки для рослинництва, працює навчально-науковий комплекс за установчим договором з Державним управлінням екології та природних ресурсів в Кіровоградській області.

В наукових школах, галузевій лабораторії та на кафедрах виконуються дослідження за наступними науковими напрямами:
• конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;
• підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин;
• розробка нових технологій обробітку ґрунту, збирання та очищення зерна;
• механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва та первинної переробки зберігання продукції;
• розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій вирощування продукції рослинництва.

На факультеті здійснюється весь цикл досліджень – від фундаментальних до впровадження результатів досліджень у виробництво. Аспіранти мають можливість пройти наукове стажування у центрах наукових досліджень передових країн світу.

Наукова робота проводиться силами викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів та докторантів, а також штатними науковими працівниками. Науковою роботою займаються 95 відсотків викладачів від загальної кількості професорсько-викладацького складу та більше 30 відсотків здобувачів вищої освіти.


 

Факультет здійснює підготовку за

такими спеціальностями:

 

Бакалавр

Спеціальність

Освітня програма

Код

Назва

133

Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма
«Галузеве машинобудування»

208

Агроінженерія

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

201

Агрономія

Освітньо-професійна програма «Агрономія»

101

Екологія

Освітньо-професійна програма «Екологія»

Магістр

Спеціальність

Освітня програма

Код

Назва

133

Галузеве машинобудування

Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування»

208

Агроінженерія

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

201

Агрономія

Освітньо-професійна програма «Агрономія»

101

Екологія

Освітньо-професійна програма «Екологія»

Аспірантура

Спеціальність

Освітня програма

Код

Назва

133

Галузеве машинобудування

Освітньо-наукова програма
«Галузеве машинобудування»

 

Положення про факультет АТФ

Докладніше тут

Список членів вченої ради факультету АТФ

Докладніше тут

 

 

Наша адреса:

 

Деканат агротехнічного факультету

пр. Унiверситетський,8, кім. 403

м. Кропивницький

25006

 

Тел. (0522) 39-04-84; (0522) 39-04-87;

E-mail: dekanat_atf@ukr.net


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.