2007Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота