2010Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота