2012Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота