2017Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота