2018Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота