2009Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота