2011Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота