2013Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота